ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร.089 841 9453

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณรุ้งทิพย์ ศุภศิริวัฒนา
คุณประภาพร ภูชะหาร (น้ำ)
Cr: หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช
ขอปวารณาจองเป็นเจ้าภาพกฐิน ปี ๒๕๖๑
ประวัติข้อมูล
พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะมงคล
ประวัติวัดป่ามหาชัย
ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ประวัติบ้านมหาชัย
ประวัติอำเภอปลาปาก
ประวัติจังหวัดนครพนม
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อำเภอปลาปาก
ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม
รายชื่อพระอุปัชฌาย์จังหวัดนครพนม
สาระความรู้ทั่วไป
พระพุทธพจน์
วันสำคัญทางศาสนา
ประวัติพระพุทธสาวก
ประเพณีการทำบุญ
ตำนานพระปริตร
สถานีวิทยุ เสียงธรรมวัดป่ามหาชัย
บทกลอน สรภัญญะ อีสาน
พระวิทยากร วัดป่ามหาชัย
พระทินกร ปภัสสโร
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ รุ่น ๕๙ ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
 เข้าค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
ตราสัญลักษณ์ วัดป่ามหาชัย
โทร.089-8419453, 0864552233
  วัดป่ามหาชัย นครพนม
อุโบสถสังฆกรรมปลาปาก นครพนม
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๒
พิธีวางศิลาฤกษ์อัฐิธาตุเจดีย์
พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

พิธีบวงสรวงเทพยดา

พิธีวางศิลาฤกษ์

ภาพการก่อสร้าง
 
   
กฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
นำโดย คุณประภาพร ภูชะหาร  Cr: คุณน้ำ (หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช)
นางสาวนันทิญา ประทัง , คุณรุ้งทิพย์ ศุภศิริวัฒนา

คุณประภาพร ภูชะหาร

พิธีทอดถวาย
เสียงอ่านหนังสือธรรมะ
เสียงอ่าน "กลีบบัว"
เสียงอ่าน "ปลายฟ้า"

ตารางการอบรม ปี ๒๕๖๑
วัน - เดือน - ปี กิจกรรม/การอบรม ผู้เข้าอบรม จำนวน
       
๑๐-๑๑ ก.พ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะครู ๔๒ คน
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น    
       

เว็บไซต์ www.watpamahachaip2.com จดทะเบียน เมื่อ 6 ก.พ 58
เพื่อเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ศูนย์ประสานงานค่ายพุทธบุตรพุทธรรม