ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร.089 841 9453

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายหน่อ ผิวผาง นางกันยา ผิวผาง
ขอปวารณาจองเป็นเจ้าภาพกฐิน
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สัญจร
เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ ปุจฉา-วิสัชนา
พระครูศรีธรรมากร ,
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ วัดดอนกลาง
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
ทำบุญบ้าน คุณอุมิยา พงษานุกุลเวช
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผ้าป่าสามัคคี
ราชบุรี-สกลนคร-นครพนม
เพื่อบูรณะห้องสุขา 11 ห้อง

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สัญจร
เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ ปุจฉา-วิสัชนา
วัดธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โรงเรียนปลาปากวิทยา
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีพุทธาภิเษกพระแก้วมรกต
วันบูรพาจารย์

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีทำบุญวันบูรพาจารย์
สวดทักษิณานุปาทาน
ถวายพระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)  

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีห่มผ้าอัฐิธาตุเจดีย์
วันบูรพาจารย์  
นำโดย คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธุ์

๒ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๖ รูป
งานปฏิบัติธรรมประจำปี

๓-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
งานปฏิบัติธรรมประจำปี
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑ มกราคม ๒๕๖๒
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ประวัติข้อมูล
พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะมงคล
ประวัติวัดป่ามหาชัย
ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ประวัติบ้านมหาชัย
ประวัติธาตุมหาชัย
ประวัติอำเภอปลาปาก
ประวัติจังหวัดนครพนม
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อำเภอปลาปาก
ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม
รายชื่อพระอุปัชฌาย์จังหวัดนครพนม
สาระความรู้ทั่วไป
พระพุทธพจน์
วันสำคัญทางศาสนา
ประวัติพระพุทธสาวก
ประเพณีการทำบุญ
ตำนานพระปริตร
สถานีวิทยุ เสียงธรรมวัดป่ามหาชัย
บทกลอน สรภัญญะ อีสาน
ข่าวสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
พระวิทยากร วัดป่ามหาชัย
พระทินกร ปภัสสโร
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ รุ่น ๕๙ ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
 เข้าค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
ตราสัญลักษณ์ วัดป่ามหาชัย
โทร.089-8419453, 0864552233
อุโบสถสังฆกรรมปลาปาก นครพนม
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๒
พิธีวางศิลาฤกษ์อัฐิธาตุเจดีย์
พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

พิธีบวงสรวงเทพยดา

พิธีวางศิลาฤกษ์

ภาพการก่อสร้าง
 
   
สมุนไพรในวัด
 
เสียงอ่านหนังสือธรรมะ
เสียงอ่าน "กลีบบัว"
เสียงอ่าน "ปลายฟ้า"
   

ตารางการอบรม ปี ๒๕๖๑
วัน - เดือน - ปี กิจกรรม/การอบรม ผู้เข้าอบรม จำนวน
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กฐินสามัคคี วัดป่ามหาชัย    
  นายหน่อ ผิวผาง นางกันยา ผิวผาง    
       
๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ อบต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม นักเรียน - คน
  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครู - คน
       
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว นักเรียน ๑๒๐ คน
  อ.เรณูนคร จ.นครพนม ครู ๑๕ คน
       
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ อบต.หนองเทา นักเรียน ๕๐ คน
  ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม    
       
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แสดงธรรม ปุจฉา วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์    
  บ้านดอนกลาง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม    
       
๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปลาปากวิทยา (เข้าค่ายคุณธรรม) นักเรียน 100 คน
  ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม    
       
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผ้าป่าสามัคคี ราชบุรี นครพนม    
  เพื่อบูรณะ ห้องสุขา 10 ห้อง    

เว็บไซต์ www.watpamahachaip2.com จดทะเบียน เมื่อ 6 ก.พ 58
เพื่อเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ศูนย์ประสานงานค่ายพุทธบุตรพุทธรรม