ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร.089 841 9453


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประภาพร ภูชะหาร (น้ำ)
Cr: หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช
ขอปวารณาจองเป็นเจ้าภาพกฐิน
ปี ๒๕๖๑
ประวัติข้อมูล
พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะมงคล
ประวัติวัดป่ามหาชัย
ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ประวัติบ้านมหาชัย
ประวัติธาตุมหาชัย
ประวัติอำเภอปลาปาก
ประวัติจังหวัดนครพนม
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อำเภอปลาปาก
ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม
รายชื่อพระอุปัชฌาย์จังหวัดนครพนม
สาระความรู้ทั่วไป
พระพุทธพจน์
วันสำคัญทางศาสนา
ประวัติพระพุทธสาวก
ประเพณีการทำบุญ
ตำนานพระปริตร
สถานีวิทยุ เสียงธรรมวัดป่ามหาชัย
บทกลอน สรภัญญะ อีสาน
ข่าวสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
พระวิทยากร วัดป่ามหาชัย
พระทินกร ปภัสสโร
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ รุ่น ๕๙ ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
 เข้าค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
ตราสัญลักษณ์ วัดป่ามหาชัย
โทร.089-8419453, 0864552233
อุโบสถสังฆกรรมปลาปาก นครพนม
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๒
พิธีวางศิลาฤกษ์อัฐิธาตุเจดีย์
พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

พิธีบวงสรวงเทพยดา

พิธีวางศิลาฤกษ์

ภาพการก่อสร้าง
 
   
กฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
นำโดย คุณประภาพร ภูชะหาร  Cr: คุณน้ำ (หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช)
นางสาวนันทิญา ประทัง , คุณรุ้งทิพย์ ศุภศิริวัฒนา

คุณประภาพร ภูชะหาร

พิธีทอดถวาย
เสียงอ่านหนังสือธรรมะ
เสียงอ่าน "กลีบบัว"
เสียงอ่าน "ปลายฟ้า"

สมุนไพรในวัด
 
 

ตารางการอบรม ปี ๒๕๖๑
วัน - เดือน - ปี กิจกรรม/การอบรม ผู้เข้าอบรม จำนวน
๓ พศจิกายน ๒๕๖๑ กฐินสามัคคี นำโดย คุณประภาพร ภูชะหาร(น้ำ)    
  ทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป    
       
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันมหาปวารณา "วันออกพรรษา" ประชาชนทั่วไป  
  ภาคเช้าทำบุญตักบาตร    
       
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ บริษัท เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ประชาชนทั่วไป  
  ถวายผ้าป่าสามัคคี เวลา ๑๐.๓๐ น.
   
       
๒๑-๒๒ ก.ย.๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านดอนดู่ นักเรียน ๕๐ คน
  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม คณะครู ๕ คน
       
๙ กันยายน ๒๕๖๑ ประเพณีบุญข้าวสาก ประชาชนทั่วไป  
  ทำบุญให้เปรตชน บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว    
       
๙ กันยายน ๒๕๖๑ ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ประชาชนทั่วไป  
  ทำบุญให้เปรตชน บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว    
       
๑๐-๑๒ ส.ค..๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นักเรียน ๑๒๐ คน
  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม คณะครู ๑๐ คน
       
๒๘-๒๙ มิ.ย.๒๕๖๑ โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว นักเรียน ๑๒๔ คน
  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม คณะครู ๑๘ คน
       
๓๑ พ.ค-๑-๒ มิ.ย.๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม นักเรียน ๑๒๔ คน
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร คณะครู ๖ คน
       
๒๙ พ.ค.๒๕๖๑ กิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระภิกษุ ๘ รูป
  วันวิสาขบูชา ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ คน
       
๒๘ พ.ค.๒๕๖๑ โรงเรียนปลาปากวิทยา อ.ปลาปาก จ.นครพนม นักเรียน ๘๐ คน
  กิจกรรม "วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" คณะครู ๕ คน
       
๒-๒๐ เม.ย.๒๕๖๑ พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนประจำปี พระภิกษุ - รูป
  วัดป่านาอุดมวนาราม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม สามเณร - รูป
  ติดต่อสอบถาม พระพันตรี สาธโร โทร. 087 145 0297    
       
๗ มี.ค..๒๕๖๑ คุณแม่สมศรี เนาวโรจน์ พร้อมลูกหลาน ประชาชนทั่วไป ๕๐ คน
  ถวายพระแก้วมรกต หนังสือสวดมนต์ฉบับวัดป่ามหาชัย    
       
๑๐-๑๑ ก.พ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะครู ๔๒ คน
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น    
       

เว็บไซต์ www.watpamahachaip2.com จดทะเบียน เมื่อ 6 ก.พ 58
เพื่อเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ศูนย์ประสานงานค่ายพุทธบุตรพุทธรรม