คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ภาวนา
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑