งานทำบุญ วันบูรพาจารย์
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๑
..................................................
กำหนดการ วันบูรพาจารย์
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. -คณะสงฆ์พร้อมกันที่อาคารพระพุทธรัตนศรีสุริยอุดมมงคล
/ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/จุดเทียนส่องธรรม/พิธีกรอาราธนาศีล๕
/สมาทานศีล /อาราธนาธรรม/แสดงพระธรรมเทศนา/ถวายเครื่องไทยธรรม
เวลา ๑๐.๓๐ น. -จุดธูปเทียนบูชาพระอภิธรรม/พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดทักษิณานุปาทาน
/กล่าวคำถวายทักษิณานุปาทาน/วางเครื่องไทยธรรม บนผ้าภูษาโยง /คณะสงฆ์สวดบังสุกุล
/พระสงฆ์อนุโมทนา/ถวายภัตตาหารเพล/รับของที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธี