พิธีห่มผ้า อัฐิธาตุเจดีย์
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นวันบูรพาจารย์
คือ พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ฝ่ายสงฆ์นำโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ฝ่ายฆราวาสนำโดย คุณพลินพลอย รัตนพันธุ์ ,พ.ท.ประสาน พันธุ์เจริญ


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย