กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วัดป่ามหาชัย
โบราณเคยกล่าวไว้ว่า การเริ่มต้นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว
หากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นมงคล แก่ชีวิตด้วยแล้ว
ก็จะช่วยเสริมเดชอำนาจและบารมีของเรานั้นให้มีพลังเพิ่มขึ้นมาอีก
และเมื่อเรา สวดมนต์นะก็จะบังเกิดกระแสบุญขึ้นซึ่งกระแสบุญนี้
เราสามารถให้ใครก็ได้ทั้งสามแดนโลกธาตุ
เมื่อเราคิดดีทำดีสิ่งดีๆทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นกัน
ฟังหรือสวดตามให้ฤกษ์ดีตั้งแต่วินาทีแรกของปีด้วยการ
อัญเชิญบารมีธรรมของพระพุทธเจ้า มาเสริมเดช
อำนาจ บารมี สติ ปัญญา ตั้งแต่วินาทีแรกของปี 2561 ให้สิ่งดีๆ
แก่ชีวิตสิ่งที่เป็น มงคลสูงสุด ด้วยการ สวดมนต์ข้ามปี  
เริ่มต้นดีก็จะพบแต่สิ่งดีๆตลอดปี
สังเกตวันไหนดวงไม่ดีแต่เช้าวันนั้นทั้งวันเจอแต่เรื่องไม่ดี


โรงทาน คุณอุมิยา พงษานุกุลเวช, คุณนราทิพย์ ชาธิพา พร้อมครอบครัว
คุณไพโรจน์ มิควาฬ พร้อมครอบครัว นางดรุณี มิฆวาฬ. พร้อมครอบครัว 
นางสาวเตชินี นุรา พร้อมครอบครัว


คุณไพโรจน์ มิควาฬ พร้อมครอบครัว


เจ้าภาพโรงทาน


บรรยายกาศหน้าอัฐิธาตุเจดีย์


อัฐิธาตุเจดีย์ วัดป่ามหาชัย