กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
บ.ถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เทศกาลปีใหม่ ชาวบ้านถวาร ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในวัด
และคณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย วัดป่านาอุดมวนาราม เป็นประจำทุกปี
เป็นประเพณีอันดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เริ่มต้นดี ชีวิตมีสุข


นายคัธนาม อินราช