บวชปฏิบัติธรรมประจำปี
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

โดยมี พระครูศรีธรรมากร(พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เจ้าคณะตำบลมหาชัย เป็นพระอุปัชฌาย์
พระมหากังวาฬไพร สิริจันโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์(วัดธาตุมหาชัย)
พระมหานิรันดร์ อาจารสัมปันโน เป็นอนุสาวนาจารย์ (วัดธาตุมหาชัย)

 
อัฐิธาตุเจดีย์ วัดป่ามหาชัย
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่ออนุสรณ์สถานระลึกถึง พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕ ล้านบาท ด้านหน้ามี พระพุทธเจ้ามหาจักรพรรดิสมบัติ
ปางนาคธิบดีนาคราช ๙ เศียร สร้างโดย คุณประภาพร ภูชะหาร cr.หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช
เจ้าภาพสร้าง คุณไตรรงค์ วิโรจน์