รางวัลเสาเสมาธรรมจักร

พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

พ.ศ.๒๕๕๑ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑งานปฏิบัติธรรมประจำปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา สวดมนต์ข้ามปี
สามเณรวัดโฆสมังคลาราม สามเณรวัดป่านาอุดม สามเณรวัดหนองบัวศรีปทุม สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๕๗
เข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม บุญกฐินวัดป่ามหาชัย สถานีวิทยุวัดป่ามหาชัย อินเดีย-เนปาล
ประเพณีบุญบั้งไฟ กลอนสรภัญญะอีสาน สรภัญญ์บ้านหนองฮี เทศน์แหล่อีสาน


กำหนดการเข้าค่าย กำหนดการเข้าค่าย ตราวัดป่ามหาชัย โทร.089-8419453, 083-3385003