โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


เข้าค่ายพุทธบุตร วัดป่ามหาชัย
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

กำหนดการเข้าค่าย กำหนดการเข้าค่าย ตราวัดป่ามหาชัย โทร.089-8419453, 083-3385003

งานปฏิบัติธรรมประจำปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา สวดมนต์ข้ามปี
สามเณรวัดโฆสมังคลาราม สามเณรวัดป่านาอุดม สามเณรวัดหนองบัวศรีปทุม สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๕๗
เข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม บุญกฐินวัดป่ามหาชัย สถานีวิทยุวัดป่ามหาชัย อินเดีย-เนปาล
ประเพณีบุญบั้งไฟ กลอนสรภัญญะอีสาน สรภัญญ์บ้านหนองฮี เทศน์แหล่อีสาน