วัดป่ามหาชัย จัดงานปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ มกราคม ของทุกปี


งานปฏิบัติธรรม วัดป่ามหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม