วันบูรพาจารย์ วัดป่ามหาชัย


๑๐วันบูรพาจารย์ พิธีสวดทักษิณานุปาทาน
ถวาย พระสุนทรธรรมากร ( หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

บูรพาจารย์

บูรพาจารย์ ( อ่านว่า บูระพาจาน) แปลว่า  อาจารย์ในเบื้องต้น, อาจารย์ก่อนๆ  ใช้ว่า  บุพพาจารย์  หรือ  บุรพาจารย์  ก็ได้

บูรพาจารย์  ใช้หมายถึงอาจารย์ ๒ ประเภทคือ

๑.บิดามารดา  คืออาจารย์พิเศษคนแรกของแต่ละคนที่สอนทุกอย่างให้โดยไม่มีค่าจ้าง ไม่มีตารางสอน ไม่มีวันหยุด บิดามารดาจัดว่าเป็นบูรพาจารย์ของลูก เป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของลูกทุกคน

๒.อาจารย์เก่า  คืออาจารย์ที่อบรมสั่งสอนวิชาการมาก่อน เป็นอาจารย์รุ่นแรกๆ จัดว่าเป็นบูรพาจารย์ของศิษย์และอาจารย์ต่อๆ มา ซึ่งได้แก่ครูอาจารย์ทั่วไป