โครงการเข้าค่าย 3D กศน.ปลาปาก
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย อ.ปลาปาก จ.นครพน