โครงการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม