เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์
นายพงศธร   สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, คุณประภาศิริ สัจจชลพันธ์ (เจ้าภาพ)