วัดบ้านหนองบัวศรีประทุม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม