ทำบุญตักบาตรปีใหม่
บ้านถาวร ตำบลมหาชัย อำเภอปลปาก จังหวัดนครพนม