โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโชคอำนวย อ.เมือง จ.นครพนม
โครงการฟื้นฟูผู้พิการทางการมองเห็น ด้าน Orentation & Mobility 2555