กิจกรรม วันออกพรรษา หรือวันมหาปวารณา
ในเขตตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


คณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย ร่วมปวารณาวันออกพรรษ ที่วัดธาตุมหาชัย


ภาคเช้าคณะอุบาสกอุบาสิกา ทำบุญตักบาตร


ภาคค่ำ คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ไหว้ปฏิบัติธรรม


วันออกพรรษา วัดป่ามหาชัย

กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา
ประเพณีบุญข้าวสาก กิจกรรมวันแม่ ผ้าป่าสามัคคี ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
ประเพณีบุญบั้งไฟ รวมกลอนสรภัญญะอีสาน สรภัญญะบ้านหนองฮี เทศน์แหล่อีสาน
สมณศักดิ์พระสงฆ์ปลาปาก บวชสามเณรภาคฤดูร้อน อินเดีย-เนปาล นักอ่านวัดป่ามหาชัย