พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
ประดิษฐาน ณ ลานธรรมชาติ วัดป่ามหาชัย

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เจ้าคณะตำบลมหาชัย
ประธานฝ่ายฆราวาส นางพิชญ์สินี ปาพรหม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอปลาปาก ในวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗


พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล


พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล

พิธีถวายพระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล พิธีเทหล่อพระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล งานปฏิบัติธรรมประจำปี
ห้องบันทึกเสียงธรรม พิธีฉลองสมโภชน์กุฏิหลวงปู่คำพันธ์ฯ พิธีถวายรั้วสแตนเลส
งานปฏิบัติธรรมประจำปี ๕๘ งานปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา สามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการสวดมนต์ข้ามปี เข้าค่ายพุทธบุตร ถวายอาคารปฏิบัติธรรม