งานปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา วัดป่ามหาชัย
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๗

    

  

 


นักอ่านออกอากาศ ทางสถานีวิทยุเสียงธรรมวัดป่ามหาชัย
นามปากกา รวงทอง, ดอกฟ้า, ปลายฟ้า, ดอกแก้ว, พุทธรักษา (ซ้ายไปขวา >>)

ความสำคัญ  
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้   และ ปรินิพพาน ขององค์  
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญ   เดือนวิสาขมาส   ( เดือน ๖ ) ตรงกันทั้ง ๓ คราว คือ

เช้า วันศุกร์   ขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี  
เจ้าชายสิทธัตถะ   ประสูติ ที่พระราชอุทยาน ลุมพินีวัน ระหว่างกรุง กบิลพัสดุ์ กับเทวทหะ  
เช้ามืด วันพุธ   ขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี  

เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา  
ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ ๖ปี  
ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา   เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่ง รัฐพิหาร   ประเทศอินเดีย

หลังจากตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศ พระธรรมวินัย และโปรดเวไนยสัตว์
เป็นเวลา ๔๕ ปี เมื่อพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อ วันอังคาร  
ขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน   ของมัลลกษัตริย์
เมืองกุสินารา   แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญทั้ง ๓ เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น  
เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญ เดือน ๖ ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วันวิสาขบูชา"  
ซึ่งแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก (บางแห่งเรียกว่า วันพระพุทธเจ้า หรือ พุทธชยันตี)

อ่านทั้งหมด

 
ประเพณีการทำบุญชาวอีสาน