ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม