ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร.089 841 9453

ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๒
 
ประวัติข้อมูล
พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะมงคล
ประวัติวัดป่ามหาชัย
ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ประวัติบ้านมหาชัย
ประวัติอำเภอปลาปาก
ประวัติจังหวัดนครพนม
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อำเภอปลาปาก
ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม
รายชื่อพระอุปัชฌาย์จังหวัดนครพนม
สาระความรู้ทั่วไป
พระพุทธพจน์
วันสำคัญทางศาสนา
ประวัติพระพุทธสาวก
ประเพณีการทำบุญ
ตำนานพระปริตร
สถานีวิทยุ เสียงธรรมวัดป่ามหาชัย
สาระความรู้ทางพระพุทธศาสนา
บทกลอน สรภัญญะ อีสาน
บทสวดมนต์ต่างๆ
พระวิทยากร วัดป่ามหาชัย
พระทินกร ปภัสสโร
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ รุ่น ๕๙ ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
 เข้าค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
ตราสัญลักษณ์ วัดป่ามหาชัย
โทร.089-8419453, 0864552233
  วัดป่ามหาชัย นครพนม
อุโบสถสังฆกรรมปลาปาก นครพนม
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
จังหวัดนครพนม
เสียงอ่านหนังสือธรรมะ
เสียงอ่าน "กลีบบัว"
เสียงอ่าน "ปลายฟ้า"
เสียงอ่าน "ดอกฟ้า"
พิธีวางศิลาฤกษ์อัฐิธาตุเจดีย์
พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

พิธีบวงสรวงเทพยดา

พิธีวางศิลาฤกษ์
   
   

ตารางการอบรม ปี ๒๕๖๑
วัน - เดือน - ปี กิจกรรม/การอบรม ผู้เข้าอบรม จำนวน
       
๑๐-๑๑ ก.พ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะครู - คน
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประชาชนทั่วไป - คน
       
๒๐-๒๑ ก.พ.๒๕๖๑ โรงเรียนเครือข่ายพระธาตุมหาชัย คณะครู ๒๐ คน
  เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนทั่วไป ๒๐๐ คน

เว็บไซต์ www.watpamahachaip2.com จดทะเบียน เมื่อ 6 ก.พ 58
เพื่อเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ศูนย์ประสานงานค่ายพุทธบุตรพุทธรรม