พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย
ได้เดินทางแสวงบุญติดตาม พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ระหว่างวันที่่ ๑๕ มีนาคม- ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

วัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย


วัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย


สถานที่ปรินิพพาน เมือง กุสินารา ประเทศอินเดีย