สถานีวิทยุเสียงธรรม วัดป่ามหาชัย
FM.87.50 MHz.
ทดลองการส่งกระจายเสียง ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๕
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
อุปถัมภ์โดย นายจึงจุ้งคี้, แม่แดง แซ่อึ้ง


วันแรกของการติดตั้งเสาสถานีวิทยุ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕


หน้าสถานีวิทยุเสียงธรรม


สถานีวิทยุเสียงธรรมวัดป่ามหาชัย


สถานีวิทยุเสียงธรรมวัดป่ามหาชัย

พิธีถวายสถานีวิทยุ พิธีถวายอาคารพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล พิธีเทหล่อพระพุทธรัตนศรีสุริยอุดมมงคล
พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะมงคล
อาคารพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล ประวัติจังหวัดนครพนม เสาเสมาธรรมจักร