กิจกรรม วันวิสาขบูชา
สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
.........................
ภาคเช้า
ไหว้พระ สมาทานศีล ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน


นายอภินันท์ สานุศิษย์


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


นายคัธนาม อินราช


ภาคบ่าย คณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย วัดป่านาอุดมวนาราม วัดหนองบัวศรีปทุม
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ร่วมลงอุโบสถ ฟังพระภิกขุปาฏิโมกข์ วันวิสาขบูชา


นายคัธนาม อินราช ไวยาวัจจกรวัดป่ามหาชัย
ผู้นำพาชาวบ้านถาวรสร้างกุฏิหลังแรก ถวายวัดป่ามหาชัย