พิธีวางฤกษ์ เตาเมรุพระราชทานเพลิงศพ
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) อายุ ๘๙ ปี พรรษา ๕๘
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปลาปาก และเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ ที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘)
.........................................................


อาจารย์โชติอนันต์ แสนสุภา


พลเอกโสภณ สีพิพัฒน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


พระราชสิริวัฒน์(เจ้าคุณเพชร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ
พลเอกโสภณ สีพิพัฒน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส


พระครูอรุณสุตาภรณ์, พระครูภาวนาสุตาภรณ์, พระพันตรี สาธโร


คุณไพโรจน์ มิควาฬ, คุณปทิตตา มิควาฬ, คุณนราทิพย์ ชาธิพา