บริษัท เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 บริษัท เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
คุณอภิรัฐ ดวงใจ พร้อมคณะ ถวายผ้าป่าสามัคคี
บูรณถาวรวัตถุในวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


คุณอภิรัฐ ดวงใจ


เทร็นด์ คนใจบุญ
บริษัท เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จำกัด