ข่าวประชาสัมพันธ์

นายหน่อ ผิวผาง นางกันยา ผิวผาง
ขอปวารณาจองเป็นเจ้าภาพกฐิน
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
..............ปี ๒๕๖๒

๑๗-๑๘ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ 
โรงเรียนเครือข่ายปากสว่างวิทย์
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักเรียนครู ๓๐๐ คน