พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ติดต่อ พระอาจารย์พันตรี สาธโร โทร.087-145-0297

หน้าตักกว้าง ๙ เมตร สูง ๑๕ เมตร
งบประมาณในการก่อสร้าง ๓ ล้าน


พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล