พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพนานาชาติ
รำลึกเหตุการณ์วางระเบิดรอบปริมณฑลพุทธคยา ครบ ๒ ปี
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ภาคเช้าเวลา ๐๕.๔๕ น. ตรงกับช่วงเวลาที่เคยเกิดเหตุการวางระเบิด
คณะสงฆ์นานาชาติในเขตพุทธคยาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา
เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมคณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยา ๕ รูปได้ไปร่วมพิธีดังกล่าว
รวมทั้งคณะท่านนายก อบจ.นครราชสีมา มาร่วมพิธีพร้อมกัน

ที่มา http://www.watthaibuddhagaya935.com/